ΚΑΜΠΥΛΗ ΚΟΛΛΗΤΗ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Φ 20

Φ 25

Φ 32

Φ 40

Φ 50

Φ 63

Φ 75

Φ 90

Φ 110

Φ 125

Φ 140

Φ 160

Φ 200

Φ 225

Φ 250

Φ 280

Φ 315

ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΚΟΛΛΗΤΗ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Φ 20

Φ 25

Φ 32

Φ 40

Φ 50

Φ 63

Φ 75

Φ 90

Φ 110

Φ 125

Φ 140

Φ 160

Φ 200

Φ 225

Φ 250

Φ 280

Φ 315

ΤΑΦ ΚΟΛΛΗΤΟ

 

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Φ 20

Φ 25

Φ 32

Φ 40

Φ 50

Φ 63

Φ 75

Φ 90

Φ 110

Φ 125

Φ 140

Φ 160

Φ 200

Φ 225

Φ 250

Φ 280

Φ 315

ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΟ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

25 Χ 20 Χ 25

40 Χ 20 Χ 40

40 Χ 25 Χ 40

40 Χ 32 Χ 40

50 Χ 25 Χ 50

50 Χ 32 Χ 50

63 Χ 32 Χ 63

63 Χ 40 Χ 63

63 Χ 50 Χ 63

75 Χ 63 Χ 75

90 Χ 50 Χ 90

90 Χ 63 Χ 90

90 Χ 75 Χ 90

110 Χ 63 Χ 110

110 Χ 75 Χ 110

110 Χ 90 Χ 110

125 Χ 75 Χ 125

125 Χ 90 Χ 125

125 Χ 110 Χ 125

160 Χ 110 Χ 160

160 Χ 125 Χ 160

160 Χ 140 Χ 160

ΜΟΥΦΑ ΚΟΛΛΗΤΗ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Φ 20

Φ 25

Φ 32

Φ 40

Φ 50

Φ 63

Φ 75

Φ 90

Φ 110

Φ 125

Φ 140

Φ 160

Φ 200

Φ 225

Φ 250

Φ 280

Φ 315

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΛΛΗΤΟΣ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Φ 20

Φ 25

Φ 32

Φ 40

Φ 50

Φ 63

Φ 75

Φ 90

Φ 110

ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛΛΗΤΗ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

20 Χ 16

25 Χ 20

32 Χ 20

32 Χ 25

40 Χ 32

50 Χ 25

50 Χ 32 

50 Χ 40

63 Χ 32

63 Χ 40

63 Χ 50

75 Χ 50

75 Χ 63

90 Χ 50

90 Χ 63

90 Χ 75

110 Χ 75

110 Χ 90

125 Χ 90

125 Χ 110

140 Χ 110

140 Χ 125

160 Χ 110

160 Χ 125

160 Χ 140

200 Χ 160

225 Χ 160

225 Χ 200

250 Χ 160

250 Χ 200

250 Χ 225

280 Χ 225

280 Χ 250

315 Χ 225

315 Χ 250

315 Χ 280

ΜΙΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

20 x 25 x 1/2”

25 x 32 x 1/2”

25 x 32 x 3/4”

32 x 40 x 1"

40 x 50 x 1 1/4”

40 x 50 x 1 1/2”

50 x 63 x 1 1/4”

50 x 63 x 1 1/2”

50 x 63 x 2”

63 x 75 x 1 1/2”

63 x 75 x 2”

63 x 75 x 2 1/2”

75 x 90 x 2”

75 x 90 x 2 1/2”

75 x 90 x 3”

90 x 110 x 2”

90 x 110 x 2 1/2”

90 x 110 x 3”

90 x 110 x 4”

110 x 125 x 3”

110 x 125 x 4” 

110 x 125 x 4”

ΜΙΚΤΗ ΜΟΥΦΑ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

20 Χ 1/2" 

25 Χ 3/4" 

32 Χ 1"

40 Χ 1 1/4" 

50 Χ 1 1/2" 

63 Χ 2" 

75 Χ 1 1/2"

90 Χ 3"

110 Χ 4"

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ ΒΙΔΩΤΟ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

1/2" Χ 1/2" 

3/4" Χ 3/4" 

1" Χ 1" 

1 1/4" Χ 1 1/4" 

1 1/2" Χ 1 1/2" 

2" Χ 2" 

2 1/2" Χ 2 1/2" 

3" Χ 3" 

4" Χ 4"

ΝΙΠΠΕΛ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

1/2" Χ 1/2" 

3/4" Χ 3/4" 

1" Χ 1" 

1 1/4" Χ 1 1/4" 

1 1/2" Χ 1 1/2" 

2" Χ 2" 

2 1/2" Χ 2 1/2" 

3" Χ 3" 

4" Χ 4"

ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΙΔΩΤΗ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

1/2" Χ 1/2"

3/4" Χ 3/4"

1" Χ 1"

1 1/4" Χ 1 1/4"

1 1/2" Χ 1 1/2"

2" Χ 2"

2 1/2" Χ 2 1/2"

3" Χ 3"

4" Χ 4"

ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΒΙΔΩΤΗ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

1/2" Χ 1/2"

3/4" Χ 3/4"

1" Χ 1"

1 1/4" Χ 1 1/4"

1 1/2" Χ 1 1/2"

2" Χ 2"

2 1/2" Χ 2 1/2"

3" Χ 3"

4" Χ 4"

ΚΑΜΠΥΛΗ ΚΟΛΛΗΤΗ - ΒΙΔΩΤΗ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

20  Χ 1/2"

25 Χ 3/4"

32 Χ 1"

40 Χ 1 1/4"

50 Χ 1 1/2"

63 Χ 2"

75 Χ 2 1/2"

90 Χ 3"

110 Χ 4"

ΤΑΦ ΒΙΔΩΤΟ

 

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

1/2" Χ 1/2" Χ 1/2"

3/4" Χ 3/4" Χ 3/4"

1" Χ 1" Χ 1"

1 1/4" Χ 1 1/4" Χ 1 1/4"

1 1/2" Χ 1 1/2" Χ 1 1/2"

2" Χ 2" Χ 2"

2 1/2" Χ 2 1/2" Χ 2 1/2"

3" Χ 3" Χ 3"

4" Χ 4" Χ 4"

ΤΑΦ ΜΙΚΤΟ ΘΗΛΥΚΟ

 

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

20 Χ 1/2" Χ 20

25 Χ 3/4" Χ 25

32 Χ 1" Χ 32

40 Χ 1 1/4" Χ 40

50 Χ 1 1/2" Χ 50

63 Χ 2" Χ 63

90 Χ 2" Χ 90

90 Χ 3" Χ 90

110 Χ 4" Χ 110

ΤΑΠΑ ΚΟΛΛΗΤΗ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Φ 20

Φ 25

Φ 32

Φ 40

Φ 50

Φ 63

Φ 75

Φ 90

Φ 110

Φ 125

Φ 140

Φ 160

Φ 200

ΜΟΥΦΑ ΒΙΔΩΤΗ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

1/2" Χ 1/2" 

3/4" Χ 3/4" 

1" Χ 1" 

1 1/4" Χ 1 1/4" 

1 1/2" Χ 1 1/2" 

2" Χ 2" 

2 1/2" Χ 2 1/2" 

3" Χ 3" 

4" Χ 4" 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΛΛΗΤΟΣ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Φ 25

Φ 32

Φ 40

Φ 50

Φ 63

Φ 75

Φ 90

Φ 110

ΜΟΥΦΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΗ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

63 Χ 50

75 Χ 63

90 Χ 63

90 Χ 75

110 Χ 90

125 Χ 110

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΗ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Φ 20

Φ 25

Φ 32

Φ 40

Φ 50

Φ 63

Φ 75

Φ 90

Φ 110

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΙΔΩΤΗ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

1/2" Χ 1/2" 

3/4" Χ 3/4" 

1" Χ 1" 

1 1/4" Χ 1 1/4" 

1 1/2" Χ 1 1/2" 

2" Χ 2" 

2 1/2" Χ 2 1/2" 

3" Χ 3" 

4" Χ 4"

ΒΑΝΑ "BUTTERFLY" ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ

BANA ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Φ 63

Φ 75

Φ 90

Φ 110

Φ 125

Φ 140

Φ 160

Φ 200-225

Φ 250

Φ 315

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΛ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

 Φ 50

 Φ 63

 Φ 75

 Φ 90

 Φ 110

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΙΔ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ P.V.C

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

 

6 ΑΤΜ

63

75

90

110

 

10 ΑΤΜ

63

75

90

110

 
 

Διεύθυνση Γραφείων: Εμμανουήλ Ροΐδη 19, Περιστέρι

Διεύθυνση Εργοστασίου: Οινόφυτα Βοιωτίας

Τηλ/Fax: 210 57 50 185 (5 γραμμές)

Email:

Πολιτική Ποιότητας